1. Se till att hörlurarna är helt laddade. Gör detta genom att ladda hörlurarna i laddningsfodralet tills alla 4 lampor på fodralet lyser i 5 sekunder och sedan släcks.

2. Öppna fodralet. Hörlurarna slås automatiskt på och parkopplas med varandra.

3. När de blå/röda hörlurslamporna blinkar växelvis är hörlurarna redo att parkopplas med en enhet.

4. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet. Välj Defunc TRUE MUTE i parkopplingslistan för att parkoppla hörlurarna med enheten.

• Hörlurslamporna släcks när hörlurarna är parkopplade.

• Hörlurarna parkopplas automatiskt med en tidigare parkopplad enhet när de tas ut ur fodralet igen.

Slå på hörlurarna genom att göra någon av följande två saker:

1. Öppna laddningsfodralet och ta ut hörlurarna. Hörlurarna slås då på automatiskt.

2. Tryck på touchkontrollytan på vardera hörlur i 3 sekunder tills du hör startljudet.

Det finns två sätt att stänga av hörlurarna och ett sätt som de stängs av automatiskt:

1. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket.

2. Tryck på valfri hörlur i 5 sekunder tills du hör avljudet eller ser de röda hörlurslamporna blinka 3 gånger.

3. Hörlurarna stängs av automatiskt efter 5-6 minuter utan en parkopplad enhet.

När du slår på hörlurarna för första gången parkopplas de automatiskt med varandra inom 1-2 sekunder. När de är parkopplade hör du “earbuds paired”.

1. Slå på hörlurarna genom att ta ut dem ur laddningsfodralet eller trycka på touchkontrollytan på vardera hörlur i 3 sekunder tills du hör påljudet.

2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och se till att Bluetooth är påslaget.

3. Välj Defunc TRUE MUTE i parkopplingslistan.

Touchkontrollytan är en fjärrkontroll som du kan använda för att t.ex. spela musik eller svara på samtal utan att behöva ta ut din enhet från din ficka eller väska.

Byt ljudläge: Tryck på höger hörlur i 3 sekunder för att byta från normalt läge till aktiv brusreduceringsläge (active noise cancellation/ANC), 3 sekunder igen för att byta från ANC till transparensläge och 3 sekunder igen för att komma tillbaka till normalt läge. Om hörlurarna stängs av är normalt läge grundläget när de slås på igen.

Slå på: Öppna laddningsfodralet eller tryck på vardera hörlur i 3 sekunder.

Stäng av: Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket eller tryck på valfri hörlur i 5 sekunder.

Spela/pausa: Tryck 2 gånger på valfri hörlur.

Nästa: Tryck 3 gånger på höger hörlur.

Föregående: Tryck 3 gånger på vänster hörlur.

Höj volymen: Tryck 1 gång på höger hörlur.

Sänk volymen: Tryck 1 gång på vänster hörlur.

Svara/avsluta samtal: Tryck 2 gånger på valfri hörlur.

Avvisa samtal: Tryck på valfri hörlur i 2 sekunder.

Slå på/av röstassistent: Tryck på vänster hörlur i 3 sekunder. Notera att de flesta Android-telefoner stänger av röstassistenten automatiskt.

Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket. Se till att fodralet har batteriliv.

Koppla in USB-C-kabeln i laddningsfodralet och koppla in andra kabeländen i en strömkälla. Laddningsfodral och hörlurar kan laddas samtidigt.

Laddningsfodralets batteristatus: En blinkande blå lampa betyder att hörlurarna laddas. Varje lampa motsvarar 25% av laddningsfodralets batteriliv. När varje 25% nås lyser motsvarande lampa stabilt och nästa börjar blinka. När batteriet är fulladdat släcks alla lampor.

Hörlurarnas batteristatus: Hörlurarnas batteriliv kan ofta ses högst upp på skärmen på enheter som t.ex. en smartphone när hörlurarna är parkopplade.

Båda hörlurar laddas: Första och fjärde laddningsfodralslampan blinkar i 5 sekunder.

Bara vänster hörlur laddas: Första laddningsfodralslampan blinkar i 5 sekunder.

Bara höger hörlur laddas: Fjärde laddningsfodralslampan blinkar i 5 sekunder.

1. Se till att hörluren har batteriliv. Om den inte har det, sätt i hörluren i laddningsfodralet och att ladda den.

2. Parkoppla hörlurarna med varandra och en enhet igen. Gör detta genom att sätta hörlurarna i laddningsfodralet, stänga locket och sedan öppna locket igen.

Du behöver inte göra någonting för att återställa dina hörlurar. De gör det automatiskt när du öppnar laddningsfodralet. Se dock till att vänta i 1,5-2 sekunder innan du tar ut hörlurarna ur fodralet.

Nej, det är inget fel på dom. Skrikljudet sker när transparensläget är påslaget och hörlurarna sätts tillbaka i laddningsfodralet. Transparensläget aktiverar mikrofoner som lyssnar på omgivningens ljud. Denna funktion är hjälpsam när man t.ex. är ute bland trafik. När hörlurarna sätts in i laddningsfodralet trycks luften i hörlurskammarna in i mikrofonerna vilket skapar akustisk rundgång (skrikljudet). För att undvika detta ljud, byt från transparensläge till normal- eller ANC-läge innan hörlurarna sätts tillbaka i laddningsfodralet. Ljudet upphör när laddningsfodralet stängs med hörlurarna i det.

Nej. Hörlurarna kan bara vara parkopplade med en enhet i taget.

Ja. Du kan använda en hörlur och samtidigt ladda den andra.

Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och tryck på texten eller grafiken som står t.ex. “stäng av parkoppling” för att bryta parkopplingen mellan hörlurarna och enheten.

Se till att:

• Hörlurarna är påslagna

• Enhetens Bluetooth är påslagen

• Hörlurarna inte är parkopplade med en annan enhet

• Hörlurarna har batteriliv

Från Bluetooth SIG-hemsidan: “Störningar är en av de största utmaningarna för all trådlös teknik när det gäller att leverera pålitlig datakommunikation. Eftersom trådlös teknik som Bluetooth®-, Wi-Fi- och 802.15.4-enheter delar sändningsmedium, är det möjligt för ett datapaket som sänds att korrumperas eller förloras om den kolliderar med ett annat paket som sänds vid exakt samma tidpunkt och på samma frekvensband”.

Detta betyder att dina hörlurar kan, utan självklar anledning, kopplas från din enhet. Om detta händer, och om dina hörlurar och enhet inte parkopplas automatiskt igen, skapa en ny Bluetooth-parkoppling mellan hörlurarna och din enhet genom att placera hörlurarna i laddningsfodralet och stänga locket. Öppna sedan locket och ta ut hörlurarna igen.

Var god kom ihåg att när Bluetooths 10-metersradie mäts, mäts den mellan två punkter utan några objekt i vägen som blockerar signalen. Detta betyder att även om du har en enhet i din bakficka är parkopplingen kanske inte 100 procent. Om du upplever en dålig parkoppling, se till att så få objekt som möjligt är i vägen mellan dina hörlurar och din enhet, t.ex. kläder och accessoarer i din väska.

Enligt svensk distansförsäljningslag har du 14 dagars returrätt. Du måste kontakta kundservice på info@defunc.com före du returnerar din produkt. Du har rättigheten att undersöka vad du har köpt, men för att ångra köpet måste din produkt vara i så kallat i huvudsak oförändrat skick. På grund av hygienanledningar kan din produkt inte vara använd eller testad. Det är tyvärr inte möjligt att returnera in-earhörlurar när den slutna förpackningen har öppnats på grund av personliga hygieniska skäl.

Om du tar emot din order och upptäcker att den inte stämmer överens med vad du beställde, om den är skadad eller har andra defekter, var god kontakta kundservice inom 14 dagar efter att du tagit emot din order. Ha din orderbeställning tillgänglig för att förenkla för kundservice. Kundservice kommer att skicka en retursedel till dig där du kan specificera din retur. Du kommer att få adressen till var du ska returnera ordern och så fort vi har fått returen och godkänner dess tillstånd, kommer vi att byta ut din order eller återbetala dina pengar. Du kommer att behöva betala för returfrakt.